Blog

Hoài Linh – Khi người tốt im lặng

Có lẽ trong cuộc đời 30 năm sự nghiệp của mình chú Hoài Linh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cơn bão khủng hoảng kép như bây giờ , một mặt chú phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác...